ДРАМАТУРГИЯТА В КИНОТО

ДРАМАТУРГИЯТА В КИНОТО

Драматургията следва киното от самото му начало и ще продължи да се разгръща дори след неговия край, защото когато няма драматургия, нищо няма значение. Въпреки че никога не са робували на класически драматургични правила, Кристина Грозева и Петър Вълчанов създават филми, в които няма съмнение в мотивацията на героите и логиката на тяхното развитие. С Кристина говорим за неортодоксалните им практики за създаване на сценарий и дали всяка история може да се превърне в хубав филм.

Материалът е изготвен
с финансовата подкрепа
на Национален фонд „Култура”.