ДЕТЕТО В КИНОТО

ДЕТЕТО В КИНОТО

Вторият епизод от подкаста на Българско кино общество е посветен на работата с деца и присъствието на децата в киното.
 

Личните истории, препратките към кинокласиките и леката педагогика неусетно преливат едно към друго в разговора, за да изградят сложния образ на детето в киното. Режисьорите Драгомир Шолев и Христо Симеонов - участници в подкаста - имат да споделят много покрай богатия си опит в работата с деца. Докато обичайната представа е, че с деца се снима трудно, но пък образът на детето дава лесни внушения, тяхната гледна точка е обратната - трудността е не в подхода към децата актьори, а в устояването на естествения импулс към експлоатация на детския образ. В крайна сметка детето е баща на човека, но и то има нужда от своя баща в киното. Разговора води Анастас Пунев.

Материалът е изготвен
с финансовата подкрепа
на Национален фонд „Култура”.