КИНО В УЧИЛИЩЕ

КИНО В УЧИЛИЩЕ

Този епизод на подкаста е посветен на кинообразованието и езика на киното, който има място за изучаване в училище.

На всеки въпрос може да се даде един отговор и той е образование. Но кое образование прави хората бъдещи достойни граждани? Този въпрос е по-сложен, но за щастие, има кой да намеси киното в него. Ралица Асенова е координатор на програмата CinEd (Cinema Education for the Youth), а Силвия Марушкина - един от видните учители, ползващи препоръките на CinEd за активно използване на киното в класната стая както като форма на активност, така и като форма на дискусия и най-вече по-добро разбиране на света. В нашия разговор имаше и безразсъден оптимизъм, и умерен скептицизъм, но определящо остава безкористното желание да даряваш знание чрез кино.

Материалът е изготвен
с финансовата подкрепа
на Национален фонд „Култура”.