НАГРАДА НА БЪЛГАРСКОТО КИНО ОБЩЕСТВО

НАГРАДА НА БЪЛГАРСКОТО КИНО ОБЩЕСТВО

Наградата на Българското кино общество е ежегодна и се връчва за съвременни постижения в българското кино. Присъжда се от филмовите клубове в страната и има за цел да отличи забележителни прояви на българския кинематографичен талант. За първи път наградата ще бъде присъдена през 2019г.