ПРОЖЕКЦИЯ И ДИСКУСИЯ

РУСЕ

18:30
Киноклуб "Синята къща"
Исторически музей

ПРОЖЕКЦИЯ И ДИСКУСИЯ

РУСЕ

18:30
Киноклуб "Синята къща"
Исторически музей

ПРОЖЕКЦИЯ И ДИСКУСИЯ

РУСЕ

18:30
Киноклуб "Синята къща"
Исторически музей

ПРОЖЕКЦИЯ И ДИСКУСИЯ

РУСЕ

18:30
Киноклуб "Синята къща"
Исторически музей

ПРОЖЕКЦИЯ И ДИСКУСИЯ

РУСЕ

18:30
Киноклуб "Синята къща"
Исторически музей Русе

ПРОЖЕКЦИЯ И ДИСКУСИЯ

РУСЕ

18:00
Киноклуб "Синята къща"
Исторически музей Русе