ПРОЖЕКЦИЯ И ДИСКУСИЯ

ВАРНА

15:00
Киноклуб
Фестивален и конгресен център

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

ВАРНА

15:00
Киноклуб
Фестивален и конгресен център

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

ВАРНА

17:00
Киноклуб
Фестивален и конгресен център

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

ВАРНА

15:00
Киноклуб
Фестивален и конгресен център

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

ВАРНА

11:00
Киноклуб
Фестивален и конгресен център

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

ВАРНА

11:00
Киноклуб
Фестивален и конгресен център

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

ВАРНА

11:00
Киноклуб
Фестивален и конгресен център

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

ВАРНА

11:00
Киноклуб
Фестивален и конгресен център