Детски киноклуб Стара Загора

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

СТАРА ЗАГОРА

09:30
Клуб "Кино без граници"
Музикална детска градина

Детски киноклуб Стара Загора

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

СТАРА ЗАГОРА

13:00
Клуб "Кино без граници"
Гимназия "Ромен Ролан"

Детски киноклуб Стара Загора

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

СТАРА ЗАГОРА

13:00
Клуб "Кино без граници"
Регионална библиотека

Детски киноклуб Стара Загора

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

СТАРА ЗАГОРА

11:00
Киноклуб "Кино без граници"
Къщата на архитекта

Детски киноклуб Стара Загора

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

СТАРА ЗАГОРА

11:00
Клуб "Кино без граници"
Регионална библиотека "Захарий Княжески"