ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

РУСЕ

15:00
Киноклуб "Синята къща"
Исторически музей

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

РУСЕ

15:30
Киноклуб "Синята къща"
Исторически музей

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

РУСЕ

15:00
Киноклуб "Синята къща"
Исторически музей

РУСЕ

15:00
Киноклуб "Синята къща"
Исторически музей

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

РУСЕ

15:00
Киноклуб "Синята къща"
Исторически музей Русе

ПРОЖЕКЦИЯ И ИГРА

РУСЕ

11:00
Киноклуб "Синята къща"
Исторически музей Русе