БЪЛГАРСКИТЕ КИНОКЛУБОВЕ – ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ


СЕМИНАР

25.11.2018

БЪЛГАРСКИТЕ КИНОКЛУБОВЕ – ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

На 24-ти и 25-ти ноември 2018г. в София се проведе ежегодната среща на киноклубовете. Участваха представители от Бургас (клуб «Киноенигма»), Варна (киноклуб «Артин»), Габрово (клуб «Вторник кино»), Пазарджик (киноклуб «Великата илюзия»), Русе (киноклуб «Синята къща»), Стамболийски (киноклуб Стамболийски), Стара Загора (клуб «Кино без граници») и София (киноклуб София), които дискутираха теми, свързани с киноразпространението, работата с дистрибутори, фестивали, културни институти, сътрудничеството с международни организации, възможностите за кинообразование и прилагането на нови подходи в работата с публики. По време на срещата се събраха идеи за бъдещи съвместни дейности и се създаде  план за развитието на мрежата от киноклубове през 2019г.

Проектът се реализира със съдействието на Столична програма „Култура” 2018г.